Notícies

26/10/2023

El rector ha aprovat la Convocatòria d’elecció de representants per proveir les vacants del Claustre Universitari de la UPC 2023. Les votacions tindran lloc 11 al 14 de desembre per urna electrònica.

26/10/2023

El rector ha aprovat la Convocatòria d’elecció de representants per proveir les vacants del Claustre Universitari de la UPC 2023. Les votacions tindran lloc 11 al 14 de desembre per urna electrònica.

31/10/2023

El dimarts 31/10/2023 comença el procés electoral per a la provisió de vacants del Consell de Departament. La votació tindrà lloc del 28 de novembre a l'1 de desembre de 2023 mitjançant urna electrònica.