Network Services & Automation

Cap a xarxes basades en programari sustentades per la seva programabilitat i tècniques d’intel·ligència artificial

Location

Sistemes i algorismes de posicionament per a la ubicació de terminals mòbils

Green Networking

Increment de l’eficiència energètica en xarxes d’access i transport.

Business-driven

Cicle de vida dels serveis TIC concebut per a satisfer les necessitats dels usuaris

Edge-cloud

Compartició de centres de dades i xarxes de vora per facilitar una plètora de nous serveis

Blockchain

Construint ecosistemes descentralitzats i fiables amb tecnologies de blockchain

5G and beyond networks

Nou paradigma d’Internet sense fils i xarxes futures

Vehicle to Everything

Creació de connectivitat per a vehicles i la ciutat intel·ligent. Vehicles elèctrics i autònoms. Mobilitat i seguretat.

Privacy

Protecció de dades personals sensibles contra l'ús no autoritzat. Anonimització de dades. Sistemes de comunicació anònims

Network intelligence

Generació de coneixement mitjançant IA i la seva aplicació a la gestió de la xarxa, la provisió de serveis i la construcció de xarxes i infraestructures basades en programari sustentades per la programabilitat de les dades, el control i els plans de gestió.

Cybersecurity

Protecció de persones i dispositius vers atacs de seguretat cibernètica. Proporcionar seguretat als serveis crítics (e-goverment i e-health)

IoT

Disseny de nous algoritmes, protocols i arquitectures de xarxa dirigits al desplegament de les ciutats intel·ligents i l'avanç cap al paradigma de la indústria 4.0.

Notícies