Comparteix:

Docència

Docència de Grau i Postgrau

La docència impartida pel Departament abasta estudis de grau i de postgrau. La docència de grau es desenvolupa en diferents titulacions d'enginyeria de telecomunicacions i informàtica, mentres que a nivell de postgrau es participa en diversos Màsters de la UPC tant genèrics com especialitzats. A més, el Departament organitza i imparteix el seu propi Programa de Doctorat.

La impartició de la docència de grau i de postgrau es realitza a través de diferents Escoles i Facultats de la UPC:

Per donar servei a tots aquests centres, el Departament s'organitza en dues seccions diferents, amb quatre ubicacions geogràfiques principals: