Comparteix:

Organització

Director/a Luis Javier de la Cruz Llopis

Secretari/a  Maria Elena Lopez Aguilera

Sotsdirector/a Xavier Hesselbach Serra

Responsable de doctorat Xavier Hesselbach Serra

Cap Secció Barcelona i Terrassa Isabel V. Martín Faus

Delegat de la Secció a Terrassa José Luis Muñoz Tapia

Cap Secció Castelldefels i Vilanova i la Geltrú Lluís Casals Ibañez

Delegat de la Secció a Vilanova Rafael Vidal Ferré

 

D'acord al REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL DEPARTAMENT D’ENGINYERIA TELEMÀTICA, els òrgans col·legiats del Departament d'Enginyeria Telemàtica són:

 

Seu administrativa
Universitat Politècnica de Catalunya
Dept. d'Enginyeria Telemàtica 
c/ Jordi Girona, 1-3 (Campus Nord, Edifici C3) 08034 - Barcelona
a/e : entel.usd.utgcntic@@upc.edu
Tel. +34 934015983