Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programa de Doctorat

Descripció, Objectius i AntecedentsDescripció i Objectius

El Programa de Doctorat en Enginyeria Telemàtica s'emmarca dins del sector de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) (l'àrea de les Ciències de la Computació i Tecnologia de la Informació, en termes de la ANEP).

És una àrea prioritària per al programa Horitzó 2020 de la CE dins el marc de programa Leadership in Enabling and Industrial Technologies i figura com un dels reptes recollits en el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI) i el Pla de Recerca i Innovació de Catalunya (PRI) per al període 2010-2013. De la mateixa manera, a nivell espanyol, el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 defineix com a àrea estratègica les Telecomunicacions i la Societat de la Informació com a eix vertebrador d'un espai global.

També cal destacar que el Programa de Doctorat atén una de les prioritats definides a la Universitat Politècnica de Catalunya que reconeix l'àrea TIC com a clau per al desenvolupament tecnològic de la societat.

El Programa de Doctorat en Enginyeria Telemàtica està perfectament alineat amb l'activitat que es desenvolupa en les diferents línies de recerca del Departament d'Enginyeria Telemàtica, ENTEL. El Programa és la plataforma que permet que tot el coneixement adquirit i generat per activitat investigadora dels diferents grups de recerca es pugui revertir a la societat mitjançant la formació de personal altament qualificat, que ha de ser la base d'una economia basada en el coneixement. Els grups de recerca UPC que nodreixen el programa de doctorat són BAMPLA,GRXCA, ISG, MAPS, SISCOM i WNG.

Aquest Programa de Doctorat està concebut per a persones amb inquietuds tecnològiques i alhora creatives que desitgin millorar l'estat de l'art en el camp de l'Enginyeria Telemàtica i l'Enginyeria de Xarxes i Serveis. Els estudis de doctorat aporten un doble benefici. D'una banda, permeten satisfer la necessitat personal de comprendre, analitzar i desenvolupar una realitat tecnològica i de l'altra, capaciten la persona dotant-la d'una metodologia i d'un coneixement que podrà aprofitar en la seva activitat professional en càrrecs en els quals es precisi creativitat tecnològica. Departaments d'R + D a empreses, gestió d'equips de desenvolupament o creació d'start-up són alguns dels possibles destinacions en què aquests coneixements oferiran els màxims fruits.

Els objectius de qualitat del programa de doctorat són:

  • Formar doctors capaços de desenvolupar activitats d'I + D en entorns multidisciplinaris formats per equips humans internacionals, amb una visió crítica, i responsabilitat social.

  • Visualitzar la recerca generada en el programa de doctorat, tant en el marc nacional com internacional, per tal de canalitzar-la cap a la societat per millorar el seu benestar.

  • Realització de tesis doctorals que generin una correcta formació de l'estudiant i el doten dels coneixements i les eines pròpies d'un treball com a investigador.

  • Realització de tesis doctorals que aportin coneixement no només a l'estudiant, també a la societat i en particular a les formes de convertir aquest coneixement en valor.

  • Realització de tesis doctorals de qualitat contrastada mesurable mitjançant la qualitat de les publicacions que genera i l'interès que el treball desperta en la comunitat investigadora.

  • Optimitzar el procés d'elaboració d'una tesi de doctorat minimitzant el temps de la seva realització a la vegada que complint els objectius de qualitat definits.

 

Antecedents

El Programa de Doctorat en Enginyeria Telemàtica té una llarga trajectòria. Els seus orígens es remunten a un programa de doctorat del Departament de Matemàtica Aplicada i Telemàtica que es caracteritzava per combinar i aplicar models matemàtics a la resolució de problemes de l'àmbit de les telecomunicacions, en particular a les xarxes de comunicació. Amb el temps les dues disciplines, la telemàtica i la matemàtica aplicada, van donar lloc a dos programes separats.

Durant els primers anys de vigència del programa de doctorat, va formar investigadors creant un ampli col·lectiu de professionals que va nodrir les escoles de telecomunicacions que es van crear en la dècada dels noranta. Es pot citar universitats com la Pompeu Fabra, la de les Illes Balears, la Carlos III de Madrid, la de Cantàbria o la de Cartagena, les quals tenen doctors fruit del programa de doctorat en Enginyeria Telemàtica de la UPC. En una segona fase, el programa s'ha internacionalitzat focalitzant no només en la formació de doctors nacionals sinó també internacionals, com són professionals que desenvolupen la seva activitat en universitats sud-americanes, com la Pontifícia Bolivariana de Colòmbia o la Universitat Javeriana a Bogotà, universitats de l'Iran o en centres d'investigació d'empreses com el de NEC a Heidelberg, NTT DOCOMO EuroLabs a Munic o empreses nacionals com INDRA. Alguns doctors han apostat per la participació en projectes innovadors com eNeo Labs o CTAE, entre d'altres.

Els grups de recerca que formen el programa també han estat i estan participant en diferents iniciatives nacionals o europees en la formació conjunta de doctors o en la reintroducció de doctors al nostre país basant-se en programes com The Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA), Research networks (ITN), entre d'altres.

La interrelació del nostre programa amb l'entorn de R + D + I industrial es manifesta amb la direcció de doctorats industrials co-dirigint doctorands amb empreses en sectors estratègics de futur com són l'automoció.

Cal esmentar que el nostre programa de doctorat va rebre la menció de qualitat (MCD2003-00134) durant el període 2003 a 2009 (MCD2003-00134).