Comparteix:

Membres

Membres actuals de la Junta de Departament

Composició de la Junta de Departament
Membres nats
Director/a De la Cruz Llopis, Luis Javier
Secretari/a López Aguilera, Elena
Subdirectors/es Hesselbach Serra, Xavier
Caps de secció Martín Faus, Isabel Victoria
Casals Ibáñez, Lluís
Cap d'administració o la persona que exerceix les funcions Lagen Oliva, Anna
Representant PDI-B2 Bazán Guillén, Alberto
Representant EGM
Membres electius
Representant PAS
Representant PDI-A + PDI-B3

Agustí Torra, Anna

Esparza Martín, Óscar

Forné Muñoz, Jordi

Guasch Murillo, Daniel

Zola, Enrica Valeria

Representant PDI-B1 + PDI-B4