Comparteix:

Sistema de Qualitat

El Sistema de Qualitat del nostre programa es basa en les normes i procediments del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de l'Escola de Doctorat de la UPC ( https://doctorat.upc.edu/ca/escola/qualitat ).