Comparteix:

Seguiment

Després de la primera matrícula, cada estudiant generarà i mantindrà el Document d'Activitats del Doctorand (DAD), que serà un registre informàtic individualitzat del control d'activitats que quedarà en propietat de l'Escola de Doctorat. El DAD serà revisat pel director/a de tesi, i avaluat anualment per la comissió acadèmica del programa.

Al DAD figuraran totes les activitats relacionades amb la vida acadèmica del doctorand o doctoranda, com:

 • Document de compromís
 • Formació investigadora específica
 • Formació transversal
 • Pla de recerca
 • Canvis de director o directora
 • Informes de director o directora
 • Informes de la comissió acadèmica del programa
 • Convenis
 • Estades
 • Ajuts o beques
 • Participació en congressos, seminaris, de la UPC o externs a la UPC
 • Publicacions

El document d'activitats del doctorand és l'instrument d'avaluació continuada de l'investigador en formació que inclou les evidències de la seva formació en recerca i en competències transversals. Per aquest motiu, es lliurarà a tots els membres del tribunal de tesi.