Comparteix:

Requisits específics d'admissió

L'estudiant al qual està dirigit el Programa de Doctorat és aquell que havent cursat estudis de màster en telecomunicacions o informàtica desitja aprofundir en un tema de l'àrea amb l'objectiu de poder aportar coneixement. Si bé aquest podríem dir que és el punt de partida ideal no és l'únic ja que altres titulacions prèvies són possibles, encara que amb la possibilitat de requerir complements de formació.

L'entrada natural al Programa de Doctorat és a través dels màsters que ofereix la UPC, com són Master degree in Telecommunications Engineering (MET) o Master degree in Applied Telecommunications and Engineering Management (MASTEAM) sense ser necessari en aquest fer complements de formació. Per a estudiants d'altres programes de màster, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat analitzarà l'expedient acadèmic del sol·licitant i l'àmbit en què desenvoluparà la seva tesi. En base a aquesta informació podrà decidir sobre la necessitat de realitzar complements de formació fins a un màxim de 30 crèdits. Per regla general, estudiants en possessió d'un màster en telecomunicacions (o equivalent) d'altres universitats espanyoles o europees poden accedir a la fase d'investigació directament. A estudiants amb màster en informàtica o ciències de la computació se'ls pot exigir algun reforç en la temàtica de xarxes de telecomunicació. Altres procedències han de cursar crèdits addicionals amb l'objectiu de poder adquirir els coneixements necessaris de forma ràpida.

A continuació, s'esmenten algunes de les assignatures optatives que s'ofereixen actualment en els dos màsters d'Enginyeria Telemàtica, com són:

 • Communication Networks
 • Overlay Networks
 • Distributed Systems, Internet and Web Technologies
 • Information Technology Service Management
 • Network Security
 • Networks
 • Quality of Service in Networks
 • Wireless Access Networks
 • Optimization for Applied Engineering Design
 • Network Engineering
 • ICT-based emprenedoria
 • Internet of Things and Ubiquitous IP
 • Service Engineering
 • Network Security Authentication & Authorization,

entre d’altres.

El coneixement d'anglès tant escrit com parlat és imprescindible ja que es tracta de l'idioma de comunicació que es farà servir en el doctorat, tant per la seva formació, generació de publicacions i informes, així com el d'intercanvi de coneixements amb altres investigadors.