Comparteix:

Infraestructura i equipaments disponibles per als estudiants admesos

Els estudiants són convidats pel coordinador o el responsable del grup de recerca a una reunió a la seva arribada en la qual l'estudiant pot aclarir dubtes sobre els següents passos a realitzar o regles de funcionament. El coordinador aprofita aquesta reunió per aclarir i incidir en aspectes clau com són els criteris de permanència, el seguiment que es realitzarà de l'estudiant i el que s'espera d'ell.

Tots els estudiants que desenvolupen la seva investigació en el Programa de Doctorat d'Enginyeria Telemàtica compten amb un lloc de treball còmode i adequat en un despatx o laboratori compartit amb altres estudiants per fomentar un esperit de comunitat que afavoreix el lliure intercanvi d'idees i el treball col·laboració. S'inclou un espai físic individual equipat amb un PC de sobretaula que disposa de les llicències de programari d'oficina bàsiques i d'altres eines de càlcul o simulació a través del repositori de programari de la UPC, i d'eines cooperatives i d'accés a bases de dades bibliogràfiques. Els estudiants tenen accés a tot tipus de material d'oficina, servei d'impressió i sales de reunions equipades amb equips de projecció i de vídeo conferència i a altres zones comunes destinades a reunions més informals amb nevera, microones i màquina de cafè.

La Unitat de Gestió del Departament proporciona suport als estudiants de doctorat a diferents nivells: des de la gestió econòmica dels viatges, ja sigui per participació en congressos o en reunions de projectes internacionals, fins al procés de defensa en la fase final de l'elaboració de la tesi.

A més de l'esmentat anteriorment, les diferents línies que desenvolupen la investigació del Departament compten amb els recursos específics que es resumeixen a continuació:

Els alumnes de doctorat que realitzen la tesi doctoral al grup de recerca de Disseny i avaluació de Xarxes i Serveis de Banda Ampla (BAMPLA) disposen de diverses facilitats basades en emulació i simulació de xarxes i serveis, però també compten amb espais adaptats per a realitzar treballs d'investigació amb equips de xarxa singulars. D'entre ells destaquen el Laboratori de Xarxes i Serveis, que disposa d'equips EPON / GPON, Metro Ethernet, Gateways, cloud de còmput i emmagatzematge que permeten concatenació i slicing de serveis basats en NFV-MANO / SDN per a 5G i arquitectures d’Internet de propera generació configurats segons les necessitats d'usuari, tots interconnectats a una xarxa experimental amb sortida continental a 10 Gbps.

Els doctorands del Grup de Recerca en Xarxes Cel·lulars i Ad hoc (GRXCA) tenen a la seva disposició una gran varietat d'equips amb l’objectiu de dur a terme desenvolupament aplicat de les línies de recerca del grup. D'aquesta manera, els doctorands tindran accés a múltiples servidors optimitzats per dur a terme tasques de càlcul intensiu i processos de simulació. De la mateixa manera, els estudiants de doctorat de GRXCA tenen accés a diferents plataformes de desenvolupament en xarxes sense fils (basades en IEEE 802.11 i IEEE 802.15.4). El principal objectiu és el de permetre a l'estudiant de doctorat la verificació de models analítics i simulats, així com la construcció de serveis de xarxa centralitzats o distribuïts. Els doctorands de GRXCA disposaran també d'un servei de disc en xarxa per organitzar la seva informació, així com un equip individual ubicat al laboratori amb el qual dur a terme la seva recerca.

A més de proporcionar accés a diversos servidors de càlcul d'altes prestacions, el grup de Xarxes Sense Fils (WNG) posa a disposició dels alumnes de doctorat equips necessaris per a l'estudi de la gestió de recursos ràdio, com ara analitzadors d'espectre, oscil·loscopis i fonts d'alimentació de gran precisió per a l'estudi del consum d'energia de petits dispositius. El grup també compta amb material d'última generació per a la investigació sobre xarxes d'àrea local sense fils (WLAN), xarxes d'àrea personal, xarxes de sensors, infraestructures de Visible Light Communications (VLC) i 5G; incloent llicències programari i equip maquinari necessaris per proporcionar entorns de desenvolupament per a diferents plataformes d'aquests tipus de xarxes.

Referent a les xarxes de sensors, el grup compta amb una gran infraestructura fixa composta per desenes de nodes que pot ser gestionada remotament per configurar un gran nombre d'experiments. Els laboratoris docents dotats d'analitzadors de xarxes, commutadors i routers, punts d'accés Wi-Fi.

Els estudiants vinculats a la línia de Gestió, Polítiques de Preus i Serveis en Xarxes de Nova Generació (MAPS) tenen accés al laboratori virtual EmanicsLab. Aquest laboratori està suportat per una xarxa constituïda per un total de 20 nodes ubicats en deu universitats europees. El grup MAPS contribueix amb dos d'aquests nodes. Els doctorands fan servir al laboratori en les seves activitats de recerca en el camp de la gestió de xarxes i serveis, incloent sistemes de recollida i anàlisi de fluxos de trànsit, sistemes de monitorització i comptabilitat, anàlisi d'estabilitat de xarxes autònomes i mecanismes d'assignació / gestió de recursos en xarxes virtuals.

Els doctorands de la línia de Seguretat de la Informació (ISG) tenen a la seva disposició els serveis d'espai de disc en xarxa per a la realització de còpies de seguretat així com diversos servidors de càlcul optimitzats per a l'execució de diferents simuladors. El grup compta a més amb un entorn de virtualització compost per cinc servidors d'altes prestacions que permet dur a terme estudis sobre infraestructures de xarxa complexes.

El grup de recerca SISCOM es focalitza en tecnologies que permeten oferir serveis intel·ligents per a serveis d'informació i xarxes de comunicació. Més específicament, els interessos del grup se centren principalment en dues àrees: Xarxes de comunicació i Seguretat i privadesa de la informació.