Comparteix:

Desvinculació del programa de doctorat

L'avaluació positiva del Pla de Recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. En cas d'avaluació no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposarà d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou Pla de Recerca, que serà avaluat per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comportaran la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi caldrà que presenti un nou pla de recerca.