Comparteix:

Altres activitats

Assistència a seminaris o workshops externs al programa de doctorat o interns dels grups de recerca associats al programa de doctorat. Es tracta de seminaris o workshops organitzats per altres programes de doctorat o bé per institucions amb temes de recerca alineats amb aquest programa, que puguin ser d'interès per als estudiants. També s'inclouen els seminaris que es realitzen dins dels grups de recerca on s'exposen temàtiques d'interès per als estudiants del programa de doctorat.

Els seminaris solen tenir una durada de 2h, mentre que els workshops solen ser de mínim 1 dia. La previsió és que aquestes activitats es realitzin com a mínim 6 vegades per any.

Aquesta activitat en principi no té mobilitat associada, per ser la majoria d'àmbit local dins de la UPC.