Comparteix:

Admissió

Admissió i acollida de nous estudiants

El procediment per sol·licitar l'admissió a un programa de doctorat de la UPC és el següent:

 1. Verificar els requisits d'accés i el calendari de matrícula corresponent.

 2. Sol·licitar l'admissió a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat:

  1. Donar-se d'alta a l'aplicació d'admissions i omplir el formulari d'admissió (identificació, CV, titulacions, certificats de notes ...).

  2. Acreditar documentalment els següents aspectes:

   • Titulacions legalitzades
   • Pla d'estudis i certificat de notes d'estudis previs
   • Currículum que inclogui treballs de recerca i publicacions
   • Beques i ajuts obtinguts
   • Altres mèrits.
  3. El coordinador o coordinadora del programa de doctorat emet la carta d'admissió.