Comparteix:

Activitats complementàries per a l'estudiant

Totes les activitats quedaran reflectides en el Document d'Activitats del Doctorand (DAD, detallat posteriorment), i serà revisat pel director de tesi.

Cursos i seminaris.

Els cursos i seminaris tenen com a objectiu oferir uns coneixements, informació i formació addicionals tant en la temàtica relacionada amb la investigació de la tesi doctoral, com de l'entorn socioeconòmic i tecnològic dels estudiants.

Periòdicament, el departament amb les corresponents escoles EETAC i ETSETB, realitzen seminaris conjunts. És usual que els seminaris tinguin una durada de 2h. Un exemple d'aquests seminaris es pot trobar a l'apartat de l'agenda de l’EETAC.

En general el programa de doctorat realitza una mitjana de 6 seminaris per any. Aquesta oferta permet que cada estudiant pugui realitzar un mínim de 3 seminaris per any i cobreixi durant tot el període de formació un total de 18 hores.

Els seminaris es poden organitzar en qualsevol fase dels 3 anys de doctorat.

Workshops

Aquest programa de doctorat participa en un workshop anual, del qual ja s'han realitzat diverses edicions. El workshop "Barcelona Forum on PhD. Research in Informació i Comunicació" té una durada d'1 dia. L'objectiu formatiu és l'assistència i participació en workshops i reunions de treball on els diferents estudiants exposen els seus treballs de recerca i el seu impacte en la comunitat científica i industrial.