Vés al contingut (premeu Retorn)

Resultats del Programa de Doctorat

Estadístiques

 

En els cinc últims anys en el programa de doctorat en Enginyeria Telemàtica s'han llegit una mitjana de 6,2 tesis per any, amb una estimació per als dos propers anys de 7 i 8 tesis, respectivament. L'estimació futura de les tesis llegides a 3 anys és del 70.45% i de tesis llegides en 4 anys del 13.64%.

 

La universitat fomenta la participació d'experts internacionals en els tribunals de tesi. Prova d'això és el percentatge de tesis llegides amb menció europea o internacional dels últims 5 anys (2007-2011), que aportem com a evidència. En el cas d'aquest programa les dades són els següents:

 

  • Tesis llegides: 35
  • Nombre de tesis amb menció: 6

 

Prop del 20% de les tesis defensades en aquest període tenen menció europea o internacional i la participació d'experts internacionals en les avaluacions creix fins gairebé el 50% (45% en la composició de tribunals i 48% en els informes de valoració previs a la defensa).

En els propers cursos es preveu un progressiu increment d'aquesta participació, considerant la major implicació dels doctorands en programes de mobilitat per a l'obtenció de la menció internacional del títol de doctor, així com els convenis de col·laboració existents.

La vocació internacional del programa es fa evident també per l'elevat nombre d'estudiants i professors que fan estades a universitats i centres de recerca de reconegut prestigi, com ara Columbia, UCLA, UCSB, KTH, etc. Fruit d'aquesta mobilitat, els membres del programa atresoren una àmplia xarxa de contactes que potencien la participació en projectes d'àmbit internacional, en col·laboració amb grups de recerca de tot el món.

Informació sobre els Egressats del Programa de Doctorat

 

Com a mostra del resultat, s'ha fet un seguiment dels egressats del programa de doctorat en Enginyeria Telemàtica des de l'any 1998. S'ha observat que, bàsicament, els titulats dels primers anys del programa de doctorat desenvolupen la seva activitat professional en el propi Departament i han permès nodrir el gran creixement que l'àrea de Telemàtica ha tingut en la investigació i docència de la universitat. Part d'aquests doctors van abandonar la UPC en què exercien com a professors per anar a altres universitats a iniciar o consolidar l'àrea de la Telemàtica, que també ha patit un gran creixement. Universitats com la Pompeu Fabra, la de Cartagena o la de les Illes Balears són clars exemples .

 

Gradualment el destí dels egressats del programa s'ha anat generalitzant i avui dia hi ha un nombre important que nodreix universitats de Sud-amèrica com la Pontifícia Bolivariana de Colòmbia o la Universitat Javeriana a Bogotà, Colòmbia.

En paral·lel també s'aprecia una tendència dels egressats a incorporar-se a centres de recerca nacionals (com la Fundació i2CAT o Barcelona Digital) o internacionals (NEC Europe o NTT DOCOMO Euro - Labs). Alguns d'ells també comencen a ser contractats per empreses que reconeixen el valor que aporta un doctor com GTD o Evaluates. Un resum de la inserció professional dels egressats es pot trobar a la següent figura:


Dades d'inserció laboral dels titulats del programa de doctorat d'Enginyeria Telemàtica en els últims 5 anys

 

 

En el gràfic, s'indica la categoria "es desconeix", però aquesta és zero, la qual cosa vol dir que es té un seguiment complet. La categoria "buscant feina" correspon a estudiants que han finalitzat la seva tesi i estan en procés de trobar la primera feina.