Vés al contingut (premeu Retorn)

Descripció, Objectius i Antecedents

Descripció i Objectius

 

El programa de doctorat en Enginyeria Telemàtica s'emmarca dins del sector de la Tecnologia de la Informació i les Comunicacions (TIC) (l'àrea de las Ciències de la Computació i Tecnologia de la Informació, en termes de l'ANEP). És una àrea prioritària per al Setè Programa Marc de la Comissió Europea i figura com un dels reptes recollits pel Pla de Recerca i Innovació de la Generalitat de Catalunya per al període 2010-2013. De la mateixa manera, a nivell espanyol, el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica defineix com àrea estratègica les Telecomunicacions i la Societat de la Informació.

 

També cal destacar que el programa de doctorat atén una de les prioritats definides a la Universitat Politècnica de Catalunya que reconeix l'àrea TIC com a peça clau per al desenvolupament tecnològic de la societat.

 

El programa de doctorat en Enginyeria Telemàtica està perfectament alineat amb l'activitat que es desenvolupa en les diferents línies de recerca del Departament ENTEL. El programa és la plataforma que permet que tot el coneixement adquirit gràcies a la investigació es pugui revertir en la societat mitjançant la formació de personal altament qualificat que ha de ser la base d'una economia basada en el coneixement. Els grups de recerca UPC que nodreixen el programa de doctorat són BAMPLA, GRXCA, MAPS, ISG, SISCOM i WNG.

 

Aquest programa de doctorat està concebut per a persones amb inquietuds tecnològiques i alhora creatives que vulguin millorar l'estat de l'art en el camp de l'Enginyeria Telemàtica. Els estudis de doctorat aporten un doble benefici. D'una banda permeten satisfer la necessitat personal d'entendre les coses i, per l'altra, capaciten la persona dotant-la d'una metodologia i d'un coneixement que podrà aprofitar en la seva activitat professional en càrrecs en què es precisi creativitat tecnològica. Departaments de R+D en empreses o creació d'start-ups són possibles destinacions en què aquests coneixements es podran explotar al màxim.


Els objectius de qualitat del programa de doctorat són:

 

    • Visualitzar la recerca generada en el programa de doctorat, tant en el marc nacional com internacional, per tal de canalitzar-la en la societat per millorar el seu benestar.
    • Realització de tesis doctorals que generin una correcta formació de l'estudiant i el doten dels coneixements i les eines pròpies d'un treball com a investigador.
    • Realització de tesis doctorals que aportin coneixement no només a l'estudiant, també a la societat i en particular a les formes de convertir aquest coneixement en valor.
    • Realització de tesis doctorals de qualitat contrastada mesurable mitjançant la qualitat de les publicacions que genera i l'interès que el treball desperta en la comunitat investigadora.
  • Optimitzar el procés d'elaboració d'una tesi de doctorat minimitzant el temps de la seva realització a la vegada que complint els objectius de qualitat definits.

Antecedents

 

El programa de doctorat en Enginyeria Telemàtica té una llarga trajectòria. Els seus orígens es remunten a un programa de doctorat del Departament de Matemàtica Aplicada i Telemàtica que es caracteritzava per combinar l'anàlisi matemàtic a la resolució de problemes de l'àmbit de les telecomunicacions, en particular a les xarxes de comunicació. Amb el temps les dues disciplines, la telemàtica i la matemàtica aplicada, van donar lloc a dos programes separats.

Durant els primers anys de vigència del programa de doctorat, s'ha estat preparant un ampli col·lectiu de professionals que han nodrit les escoles de telecomunicacions que es van crear en la dècada dels noranta. Es pot citar universitats com la Pompeu Fabra, la de les Illes Balears, la Carlos III de Madrid, la de Cantàbria o la de Cartagena, les quals tenen doctors fruit del programa de doctorat en Enginyeria Telemàtica de la UPC. En una segona fase, la producció de doctors s'ha centrat en professionals que desenvolupen la seva activitat en universitats sud-americanes, com la Pontifícia Bolivariana de Colòmbia o la Universitat Javeriana a Bogotà, o en centres d'investigació d'empreses com el de NEC a Heidelberg, NTT DOCOMO EuroLabs a Munic o empreses nacionals com INDRA. Alguns doctors han apostat per la participació en projectes innovadors com eNeo Labs, CTAE.

El programa de doctorat en Enginyeria Telemàtica va rebre la menció de qualitat (MCD2003-00134) durant el període 2003 a 2009 (MCD2003-00134).